Escola Roser Capdevila (Polinyà)

Estratègia digital de centre

L’EDC és un document que defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Mireu aquest vídeo:

A l’Escola Roser Capdevila, la Comissió Digital, estem treballant en la nostra EDC com a continuïtat del Pla TAC, elaborat i implementat el curs 2020-2021. L’EDC es fonamenta en dos aspectes, en els quals estarem treballant fins el curs 2024-25:

Cultura digital de centre (cliqueu la imatge)
Pla estratègic digital (cliqueu la imatge)