Escola Roser Capdevila (Polinyà)

L’escola

L’Escola Roser Capdevila és una escola pública, catalana, arrelada i 
compromesa amb l’entorn, tant natural com social; es defineix com 
un centre on la coeducació és fonamental i on poden tenir cabuda 
tots els nens i les nenes, així com les seves famílies. Un centre que 
atribueix a l’educació una funció social compartida, dirigida cap al 
desenvolupament personal de tots els membres de la comunitat 
educativa, principalment, infants, per a la comprensió i participació 
reflexiva i crítica en la realitat, i per la dignitat de tothom.


 

A l’escola accedeixen els infants de Polinyà i, alguns d’ells nascuts 
en altres localitats, comunitats i estats. 
 

El centre ofereix educació infantil i primària.
 

Compta amb el servei de l’ EAP ( Equip d’ Assessorament d’ 
Orientació i Psicopedagògic) de Castellar del Vallès i de logopèdia 
del CREDAV (Centre de Recursos Educatius per a Deficients 
Auditius del Vallès) i Serveis Socials, a nivell d’Ajuntament i 
Treballadora Social del Departament d’ Educació.
 

L’horari del centre és de 8’55 a 12’30 i de 15 a 16’25h. 
 

Compta amb servei de menjador i acollida escolar i amb unes activitats fora de 
l’horari lectiu, activitats extraescolars, organitzades per l’Ajuntament i 
l’Ampa de l’escola.

Trets d’identitat de l’escola:

– Escola pública i democràtica

– Escola catalana i arrelada al medi

– Escola vinculada al municipi

– Escola coeducativa i plural

– Escola oberta, activa i participativa

– Escola integradora i amb atenció a la diversitat

– Escola educadora en els valors socials

– Escola formadora en la interculturalitat

– Educació pel medi ambient

– Impulsora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Des del curs 2015-16 treballem per projectes

Els projectes aposten per una educació globalitzada, vivencial, i tenint en

compte l’educació emocional, on l’alumne és el protagonista de l’aprenentatge i no un espectador.

Instal·lacions: