Escola Roser Capdevila (Polinyà)

Comissió digital

La comissió digital de centre és l’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia que vol seguir un centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. Per tant, ha de ser, per una banda, un equip impulsor de l’Estratègia Digital de Centre (EDC) i, per l’altra, un equip dinamitzador que faci arribar l’Estratègia Digital a tota la comunitat educativa.

Per tant, les funcions de la comissió és l’elaboració de l’EDC, la planificació de la seva implementació i el seu seguiment i avaluació. Per portar a terme tot això, ha de comprendre tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius.

Actualment, la comissió digital està formada per les següents persones:

  • Rubén Garcia (representant cicle mitjà)
  • Víctor Aguilera (representant cicle superior)
  • Cristina Rivas (representant cicle inicial)
  • Ramon Jordana (director)
  • Ana Gómez (representant infantil)
  • Gonzalo Alcaraz (coordinador digital)

Torna enrere