Escola Roser Capdevila (Polinyà)

Pla estratègic digital

Marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la determinació d’objectius, la planificació d’actuacions concretes i fixa l’avaluació de la mateixa estratègia.

Tornar enrere